Styrelse
Ordförande: Lars Erik Stridh Tel:070-473 94 19
Kassör Håkan Bruneflod
Tel:0223/224 86
Sekreterare Karl-Göran Hult Tel:0223/225 14
Epost

Allmänna frågor och synpunkter info@myrbergs.com
Post skickas till

Myrbergs Verkstadssällskap
c/o Hult
Spovvägen 6
73833 Norberg

Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften som är på 250 kr på bankgiro 5707-3769 och uppge att det gäller nytt medlemskap samt namn och adress samt telefonnummer. Räcker inte utrymmet till går det bra att komplettera uppgifterna med ett mail eller på något annat sätt kontakta styrelsen. Vill fler i samma hushåll bli medlemmar så är avgiften för ytterligare personer 100 kr.