Frans Albert Myrberg startade Norbergs första riktiga bilverkstad på Grönvallen där Engelbrektsgatan möter Lasarettsvägen. Verkstaden uppfördes mellan 1910-1912 och var förmodligen amerikainspirerad eftersom Frans Albert hade en bror där i början av 1900-talet. Förutom en ren verkstad med allt vad det innebar på den tiden, så såldes även T-Ford, samt både vanliga cyklar och motorcyklar av märkena Husqvarna och Rex. En tid tillverkade man även karbidlampor och en egen cykel som salufördes under namnet Rubin.1936 tyckte Frans Albert att det var dags att pensionera sig och sonen Einar övertog då firman tillsammans med Erik Larsson, båda mycket motorintresserade ynglingar. Kompanjonskapet varade till 1945 då Einar drogs sig ur företaget för att ägna sig åt annan verksamhet. Erik fortsatte dock, nu under namnet Bil & Cykeltjänst. Erik Larsson avled på högertrafikdagen den 3:e September 1967 och därmed var epoken som bilverkstad slut i den fina byggnaden. Kommunen använde den som förråd fram till 1975 då den revs med kort varsel till sorg för många norbergare som tyckte att den med sin unika stil borde bevaras till eftervärlden.
1989 träffades ett gäng veteranbilsentusiaster på en plöjningstävling i Avesta, dit vi var inbjudna att visa våra fordon. Vi kom då att resonera om hobbyn och om möjligheten att träffas och kanske ha någon form av lokal att vara i för samvaro, men även för att meka med våra fordon.Gunnar Nyström som tidigare jobbat på Myrbergs verkstad väckte då tanken att ev. kunna återuppföra den gamla verkstaden på den ursprungliga platsen. Kommunen ställde sig dock negativ till den tanken men Gunnar som då var ordförande i Norbergs hembygdsförening ordnade så vi fick disponera en plats i Karlberg.Sedan uppstod spörsmålet: hur klarar vi av detta och vilket syfte har vi med projektet? Vi sammanställde en folder över hur det hela skulle se ut, och att meningen var att återskapa den unika byggnaden för att visa nuvarande och kommande generationer hur en bilverkstad såg ut och fungerade på tidigt 1900-tal.


Vi fick ett mycket positivt bemötande från alla företag som vi uppvaktade i Norberg, men även andra utanför kommmunen ställde sig välvilliga till den insamling av medel som behövdes för att återskapa verkstaden. Första mötet med föreningen hölls den 28 November 1989 då val av styrelse hölls och föreningen antog namnet Myrbergs Verkstadssällskap. Våren 1990 sattes så spaden i jorden för den första etappen vilken bestod i av grundläggning. Sedan följde murning av väggarna och takläggning. Den 24:e Augusti 1991 var allt klart för invigningen som bevistades av ett 60-tal särskilt inbjudna personer som på ett eller annat sätt bidragit till verkstadens färdigställande.