Styrelse
Ordförande: Lars Erik Stridh Tel:070-473 94 19
Kassör Håkan Bruneflod
Tel:0223/224 86
Sekreterare Karl-Göran Hult Tel:0223/225 14
Epost

Allmänna frågor och synpunkter info@myrbergs.com
Post skickas till

Myrbergs Verkstadssällskap
c/o Hult
Spovvägen 6
73833 Norberg

Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften som är på 250 kr på bankgiro 5707-3769 och uppge att det gäller nytt medlemskap samt namn och adress samt telefonnummer. Räcker inte utrymmet till går det bra att komplettera uppgifterna med ett mail eller på något annat sätt kontakta styrelsen. Vill fler i samma hushåll bli medlemmar så är avgiften för ytterligare personer 100 kr.

Den 25 maj ersätts PUL (Person Uppgifts Lagen) av GDPR (General Data Protection Regulation). I samband med detta vill vi meddela dig som är medlem i Myrbergs Verkstadssällskap att vi har ett medlemsregister. I det registret lagras ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och i förekommande fall din e-postadress. Vi använder registret för att göra utskick och för att räkna hur många medlemmar vi har, inget annat används registret till. Om du avslutar ditt medlemskap finns dina uppgifter kvar senast till det kalenderårets utgång.
Har du några frågor om hur vi hanterar dina uppgifter, är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.